تولیدات خانگی

کل اخبار:1

  • زنان سرپرست ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۰۹:۵۲

    مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز خبر داد:

    آغاز اجرای طرح حمایت از مادران شاغل سرپرست خانوار

    مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز از آغاز اجرای طرح حمایت از مادران شاغل سرپرست خانوار خبر داد.