ایستگاه اتوبوس

کل اخبار:1

  • 4.jpg ۱۳۹۸-۰۳-۲۲ ۱۰:۱۶

    یادداشت/

    ایستگاه‌های مدرنِ اتوبوس

    صنعت حمل و نقل عمومی در دوران اخیر یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه دولتها است. توسعه حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک شهری، کاهش آلودگی هوا، کاهش هزینه های تردد با وسیله شخصی، تقویت ارتباطات اجتماعی با گسترش ارتباطات اجتماعی، تقویت اکوتوریسم و افزایش آرامش ذهنی و جسمی شهروندان نقش اساسی دارد.