چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۷
کد خبر68764

آگهی مزایده واگذاری زمین های چمن مصنوعی ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز

آگهی مزایده املاک تحت تملک سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد تعداد ی از اماکن ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به استناد مجوز شهردار محترم کلانشهر تبریز به شماره ۱۳ /۵۱۲۴۴  مورخ ۹۹/۰۸/۲۱ در نظر دارد تعداد ی از اماکن ورزشی بشرح ذیل را به مدت یکسال از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس : تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی، سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز، واحد امور قراردادها مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن همراه ۰۹۱۴۶۴۱۹۲۳۵ تماس حاصل فرمایند.

-نرخ تایم های زمین های فوق طبق اشل اداره کل ورزشی و جوانان و با هماهنگی و تایید سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز خواهد بود.
-زمان چاپ آگهی مزایده روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۴ می باشد.
-هزینه انتشار آگهی و کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.
-آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۱۷ ساعت ۱۱:۳۰ می باشد.
-زمان بازگشایی اسناد روز دوشنبه رأس ساعت ۱۳:۳۰ مورخ  ۰۹/۱۷/ ۹۹ در محل اطاق جلسات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به آدرس : تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی خواهد بود.
-واریز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال جهت خرید اسناد مزایده به شماره حساب ۱۰۰۷۸۵۰۱۱۷۶۷ بانک شهر شعبه ۲۲ بهمن از طرف متقاضیان الزامی است.
-مزایده و واگذاری اماکن فوق بصورت جداگانه انجام خواهد شد.
-سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج خواهد بود.
-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
-پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تبریز، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تبریز در صورت برنده شدن کل ثمن مزایده را باید مطابق با شرایط مندرج در آگهی و اسناد مزایده در وجه سازمان به صورت نقدی پرداخت و هیچگونه تهاتر با پیمانکاران امکانپذیر نخواهد بود.
-هزینه انتشار آگهی و کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده نخواهد بود.
-چنانچه برندگان اول و دوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع سازمان ضبط خواهد شد.
-۵% قیمت پایه بایستی به شماره حساب سپرده ۱۰۰۸۲۶۹۹۳۷۳۴ به نام سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز  نزد بانک شهر شعبه ۲۲ بهمن واریز شود.
-پس از تکمیل اسناد شرکت در مزایده موصوف بایستی تحویل دبیرخانه سازمان شده و رسید آن اخذ گردد.

احمد حمیدی    
معاون شهردار و سرپرست سازمان
 

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
3 + 5 =