چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۷
کد خبر68763

آگهی مزایده املاک تحت تملک سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز

آگهی مزایده املاک تحت تملک سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز تعداد دو باب مغازه و یک واحد آپارتمان مسکونی در حال ساخت تحت تملک خود را بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به استناد مجوز شهردار محترم کلانشهر تبریز به شماره ۳۱/۵۱۲۴۴ مورخ ۹۹/۰۸/۲۱ در نظر دارد تعداد دو باب مغازه و یک واحد آپارتمان مسکونی در حال ساخت تحت تملک خود را بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی، سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز، واحد امور قراردادها مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن همراه ۰۹۱۴۶۴۱۹۲۳۵ تماس حاصل فرمایند.
-زمان چاپ آگهی مزایده روز سه شنبه مورخ ۰۴ /۹۹/۰۹ می باشد.
-آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده روز دوشنبه مورخ  ۹۹/۰۹/۱۷ ساعت ۱۱:۳۰ می باشد.
-زمان بازگشایی اسناد مزایده رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۱۷ در محل اطاق جلسات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به آدرس : تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی خواهد بود.
-مبلغ پیشنهادی در پاکت ب و کلیه اسناد اعم از اساسنامه وآگهی آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و برگ ثنا و کپی کارت ملی و شناسنامه و فیش واریزی ۵% سپرده و برگهای امضاء شده شرایط اسناد برای اشخاص حقوقی و برای اشخاص حقیقی کپی کارت ملی و شناسنامه و برگ ثنا و فیش واریز ۵% سپرده و برگهای امضاء شده شرایط اسناد در پاکت الف گذاشته خواهد شد.
-سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است.
-پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری تبریز، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تبریز در صورت برنده شدن کل ثمن مزایده را باید مطابق با شرایط مندرج در آگهی و اسناد مزایده در وجه سازمان به صورت نقدی پرداخت و هیچگونه تهاتر با پیمانکاران امکانپذیر نخواهد بود.
-واریز مبلغ ۰۰۰ /۵۰۰ ریال و ارائه فیش به واحد امورقراردادها جهت خرید اسناد مزایده به شماره حساب ۱۰۰۷۸۵۰۱۱۷۶۷ بانک  شهر شعبه ۲۲ بهمن از طرف متقاضیان الزامی است.
-شرکت کنندگان در مزایده ضمن بازدید از املاک فوق الذکر و وضعیت املاک، به ارائه پیشنهاد اقدام و در این خصوص هیچ گونه ادعا و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود.
-سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشده اند پس از عقد قرارداد با نفر برنده، عودت خواهد شد.
-۵% قیمت پایه بایستی به شماره حساب سپرده ۱۰۰۸۲۶۹۹۳۷۳۴ به نام سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز نزد بانک شهر شعبه ۲۲ بهمن تبریز واریز شود.
-هزینه انتشار آگهی و کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده خواهد بود.
-چناچه برندگان اول و دوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع سازمان ضبط خواهد شد.
-سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج خواهد بود.
-پس از تکمیل اسناد شرکت درمزایده موصوف بایستی تحویل دبیرخانه سازمان به نشانی بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز گردد و رسید آن اخذ گردد.

  احمد حمیدی    
      معاون شهردار و سرپرست سازمان

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
1 + 6 =