سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۲
کد خبر64001

آگهی تجدید مناقصه عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

مناقصه

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند ده مصوبات شورای سازمان طی صورتجلسه شماره۷۷/۹۶۸۹مورخه۲۶/۱۲/۹۸ انجام پروژه های مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارا ی امکانات و تجارب کافی و سابقه اجرایی واگذار نماید.

به گزارش شهریار، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد بند ده مصوبات شورای سازمان طی صورتجلسه شماره۷۷/۹۶۸۹مورخه۲۶/۱۲/۹۸ انجام پروژه های مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارا ی امکانات و تجارب کافی و سابقه اجرایی واگذار نماید.

ردیف

موضوع مناقصه

برآورد اولیه (ریال)

تأمین اعتبار

مدت اجرا

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

۱

خرید رنگ سرد ترافیکی

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳

مناطق دهگانه

۸ ماه

۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰

۲

خرید تجهیزات ترافیکی

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳

مناطق دهگانه

۸ ماه

۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰

شرایط :

  1. شرکت های تولیدکننده و یا دارای نمایندگی رسمی مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.
  2. سپرده شرکت در مناقصه بصورت واریز نقد و یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی می باشد.
  3. مبنای برآورد اولیه پروژه ها براساس قیمت های کارشناسی می باشد.
  4. هزینه انتشار آگهی های مناقصه به عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.
  5. آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی لغایت ۲۲/۰۴/۹۹ روز یکشنبه ساعت ۱۳ می باشد.
  6. پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخ ۲۲/۰۴/۹۹ ساعت ۳۰/۱۳ در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز بازگشایی خواهد شد.
  7. به پیشنهادهایی که خارج از موعد  مقرر در بند پنج ارائه شود ترتیب اثر داده نشده و سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
  8. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار این آگهی جهت خرید اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای سازمان ترافیک واقع در تبریز – میدان دانشسرا – پارکینگ طبقاتی سهند – طبقه سوم مراجعه نمایند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
7 + 1 =