سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۶
کد خبر63998

آگهی مزایده عمومی اجاره محل سرویس های بهداشتی محدوده منطقه ۷

مزایده

شهرداری منطقه ۷ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره۵/۷۶۷۰۱ مورخه ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ شهردار محترم کلانشهر تبریز، واگذاری محل سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود واقع درپارکهای محدوده منطقه را بشرح جدول ذیل ولیست اموال موجود درمحل های فوق الذکر بپیوست و همچنین اجاره محل استقرار یک باب بوفه به مساحت حداکثر نه متر (۳*۳) در هر یک از محل های مورد نظر پارکهای منطقه با سازه سبک و قابل حمل که توسط مستاجر تهیه ونصب خواهد شد، بصورت اجاره یکساله از طریق مزایده عمومی اقدام نماید

به گزارش شهریار، شهرداری منطقه ۷ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره۵/۷۶۷۰۱ مورخه ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ شهردار محترم کلانشهر تبریز، واگذاری محل سرویس های بهداشتی و نمازخانه های موجود واقع درپارکهای محدوده منطقه را بشرح جدول ذیل ولیست اموال موجود درمحل های فوق الذکر بپیوست و همچنین اجاره محل استقرار یک باب بوفه به مساحت حداکثر نه متر (۳*۳) در هر یک از محل های مورد نظر پارکهای منطقه با سازه سبک و قابل حمل که توسط مستاجر تهیه ونصب خواهد شد، بصورت اجاره یکساله از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند از تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاع از شرایط آن در وقت اداری پس از واریز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال بابت خرید اسناد مزایده به حساب جاری شماره ۱۰۰۷۸۶۷۰۶۴۹۸ جاری درآمد منطقه و مبلغ سپرده شرکت در مزایده بشرح زیر به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۴۹۶۸ نزد شعبات بانک شهر بنام شهرداری منطقه ۷ تبریز اقدام و با در دست داشتن اصل فیش بانکی به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه۷ واقع درجاده تبریز، آذرشهر، پل تراکتورسازی، ورودی شهرک اندیشه، ساختمان شهرداری منطقه هفت، مراجعه نمایند.

ردیف

نام محل بوستان

     سرویس های  

         بهداشتی                 

نمازخانه

مبلغ اجاره بهاء  پایه یکساله

(به ریال)

مبلغ سپرده شرکت درمزایده

(به ریال)

۱

پارک کریمی مراغه ای

دارد

دارد

۰۰۰/۰۰۰/۶۰

۰۰۰/۰۰۰/۳

۲

پارک ستارخان

دارد

دارد

۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰

۰۰۰/۰۰۰/۶

۳

پارک چشم انداز

دارد

ندارد

۰۰۰/۰۰۰/۱۳۲

۰۰۰/۶۰۰/۶

۴

پارک چشم انداز

دارد

دارد

۰۰۰/۰۰۰/۱۴۴

۰۰۰/۲۰۰/۷

۵

جنب پارک پردیس

دارد

ندارد

۰۰۰/۰۰۰/۳۰

۰۰۰/۵۰۰/۱

۶

پارک مهرولایت

دارد

دارد

۰۰۰/۰۰۰/۱۰۸

۰۰۰/۴۰۰/۵

توضیحات :

۱- مهلت فروش اسناد مزایده از مورخه ۱۱/۴/۱۳۹۹ تا ساعت ۰۰/۱۲ روز دوشنبه مورخه ۲۳/۴/۱۳۹۹ خواهد بود.

۲- آخرین مهلت قبول پیشنهادها قیمت تا ساعت ۰۰/۱۲ روز دوشنبه مورخه ۲۳/۴/۱۳۹۹ می باشد.

۳- تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده و بازگشایی و قرائت پیشنهادات قیمت  راس ساعت ۳۰/۱۳ روز دوشنبه مورخه ۲۳/۴/۱۳۹۹ در محل ساختمان شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی نبش خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود.

۴- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد.

۵- در صورتیکه برنده اول و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۶- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و درصورت رد پیشنهادات، سپرده ها قابل استرداد می باشند.

۷- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

۸- به پیشنهادات فاقدسپرده، مخدوش، مشروط وپیشنهاداتی که بعداز مهلت مقررشده واصل شود ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۹- در صورتیکه شرکت کنندگان اشخاص حقوقی باشند نباید هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل شرکت مشمول  قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.

۱۰- ســایراطلاعات لازم مربوط به اسناد مزایده درفرم شرایط شرکت درمــزایده ودرآدرس اینتـرنتی:سامانه مناقصات ومزایدات شهرداری تبریز وm۷.tabriz.ir www.مندرج می باشد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
2 + 0 =